Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vyžadují viditelně označit všechna nebezpečí na únikových cestách, komunikacích, v odkládacích a skladovacích prostorech. K označení těchto nebezpečí lze dokonale použít samolepící výstražné pásky.
   K označení míst s nebezpečím uklouznutí a snížení rizikovosti úrazu uklouznutím patří bezesporu instalace protiskluzové (protiskluzné) pásky.
   K zabránění vstupu nepovolaným osobám do prostorů stavby nebo k zabezpečení výkopu, k ohraničení tratí na sportovních závodech a jiných akcích slouží vytyčovací pásky (jinak ohraničovací pásky - někdy nazývané jako "mlíko pásky").

Bezpečnostní výstražné pásky

 

Pro prevenci úrazů je nutné označit nebezpečná místa, zejména ostré hrany, rohy, výčnělky, snížené nebo zúžené průchody a jiné překážky. K tomuto značení slouží bezpečnostní a výstražné pásky z naší nabídky:

 • Samolepící výstražná páska formátovaná - nabízíme pevnou samolepící pásku v rozměrech 57cm x 10cm nebo 90cm x 5cm vhodná k označení překážek a nebezpečí na komunikacích a únikových cestách
 • Samolepící výstražná páska v návinu - nabízíme pásky ve dvou odolnostních provedeních:
  A) - páska méně odolná, lze ji použít k označení překážek nebo označení odkládacích prostorů.
  B) - odolná páska, vhodná ke značení průmyslových podlah, chodeb nebo sportovišť.

Pásky není vhodné používat k podlahové aplikaci (vyjma odolných pásek B) - určených k označení podlah), zde je dodopučeno použít bezpečnostní nátěr nebo protiskluzové pásky z naší nabídky.

 

Výstražné pásky jsou vyráběny v různých barevných kombinacích:

Barevná kombinace Účel
Žlutočerná páska   žlutá / černá označení nebezpečných míst
Červenobílá páska   červená / bílá zákaz vstupu nebo umístění prostředků požární ochrany
Modrobílá páska   modrá / bílá příkazové značení
Zelenobílá páska   zelená / bílá označení bezpečných prostorů

Barvy jsou kombinovány poměrem 1:1 v barevných pruzích se sklonem 45°, obvykle v levém (normovém) a pravém (protisměrném) provedení.

Protiskluzové (protiskluzné) pásky

 

Jednou z nejčastějších příčin úrazů je uklouznutí. Nebezpečí uklouznutí hrozí téměř na každém místě ve kterém se můžeme pohybovat: na schodech a schodištích, žebřících, rampách i na podlahách průmyslových a administrativních budov. Uklouznutí není na první pohled nebezpečnou situací, hrozí ale následný pád, který je obvykle spojený se závažným zraněním. Následky pádu po uklouznutí jsou rozmanité: Může dojít pouze k lehkému naražení či odřenině nebo se může stát závažné zranění, jako je například zlomenina. Bohužel ale může dojít i k velmi závažným zraněním hlavy, bezvědomí, .... Těmto úrazům lze předcházet a preventivně snížovat míru rizika. Jako velice účinné opatření doporučujeme instalaci protiskluzové (protiskluzné) pásky.

Protiskluzové (protiskluzné) pásky jsou vyrobeny z voděodolného materiálu opatřeného na spodní straně samolepící vrstvou z vysoce přilnavého a trvanlivého akrylového lepidla. Horní funkční strana protiskluzné pásky je pokryta korundovými zrny v přesně vyváženém složení, zajišťující maximální koeficient tření a vysokou trvanlivost.

Protiskluzové pásky s korundovou vrstvou jsou vhodné k použití v interiéru i v exteriéru. V naší nabídce naleznete protiskluzové pásky rozličných barev (též transparentní) pro použití i s ohledem na estetické požadavky. Jejich údržba je nenáročná a dají se čistit běžnými úklidovými prostředky.

V nabídce naleznete i protiskluzové pásky vinilové, vhodné do bazénů, koupališť, sprch, koupelen a všude tam, kde se pohybujeme bez obuvi.

Vytyčovací (ohraničovací) pásky

 

Ohraničovací nebo vytyčovací pásky slouží k jednorázovému ohraničení vymezeného prostoru a opticky chrání vymezenou oblast. Použití naleznou zejména ve stavebnictví, konkrétně k vyznačení a zabezpečení okolí u výkopových prací, k zajištění prostor pod lešením, na dopravních stavbách atd. - obecně slouží k zamezení vstupu na nebezpečná místa. Vytyčovací ohraničovací páska může být také použita při pořádání sportovních a společenských akcí nebo pro ohraničení akčního prostoru profesionálních sborů (hasiči, policie, technické služby apod.)

Vytyčovací (ohraničovací) pásky jsou nelepivé, vyrobené z LDPE fólie a jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám. Vytyčovací a ohraničovací pásky dodáváme v návinech o délce 100m, 250m a 500m s šíří 75mm. Barevné provedení ohraničovacích a vytyčovacích pásek je kombinace barev červené a bílé, kde pruhy jsou pod úhlem nebo 45° nebo jsou kolmé. V naší nabídce naleznete také ohraničovací pásku s potiskem "VSTUP ZAKÁZÁN".

Bezpečnostní zábrany a řetězy

 

K upozornění na nebezpečné místo a k zamezení pohybu v nebezpečném prostoru lze účinně použít prvky mechanických bezpečnostních zábran. Pro rychlost a jednoduchost při instalaci a odstraňovaní jsou tyto zábrany velice oblíbeny. V naší nabídce naleznete výstražné plastové řetězy, které se pro své snadné použití a možnost napojování pomocí spojek do jakékoliv délky těší čím dál většímu zájmu.

 

Nenahraditelným při úklidových pracech nebo při haváriích a opravách vodovodu a kanalizace je stojan Pozor kluzká podlaha Použití je vhodné zejména při krátkododém nebezpečí uklouznutí, umístění i odstranění této zábrany je velice rychlé a snadné.

 

Návod pro montáž a aplikaci pásek

 

 • Při aplikaci protiskluzové (protiskluzné) pásky je nutno dbát především na kvalitu podkladového materiálu, a to hlavně na jeho povrch.
 • Pásku lze instalovat na homogenní a hladké neporézní podkladové plochy (např. lakované povrchy kovů a dřeva, kamenina, keramika, průmyslové podlahy, beton v bezprašné úpravě, atd.) Pásky nedoporučejeme aplikovat na hrubé, velmi drsné nebo vláknité materiály. Nelze je taktéž instalovat na plasty s nízkou povrchovou energií, jako polypropylen, polyetylen, teflon a jim podobné.
 • Podklad zbavíme prachu nebo jiného znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost, a důkladně odmastíme.
 • Před instalací pásky na porézní, drsné nebo savé povrchy, je nutno nejdříve ošetřit podkladový materiál například nátěrem přímo na místo instalování pásky. Je nutno nechat takovýto nátěr důkladně zaschnout.
 • Pásku s předem zaoblenými rohy zbavíme krycího podkladového papíru, postupně nalepíme na požadované místo a důkladně přitlačíme.
 • Při aplikaci postupujeme od jednoho konce pásky ke druhému a přitlačujeme pásku (např. gumovým válečkem) tak, abychom se vyvarovali vzniku bublin a vrásek, které snižují pevnost a trvanlivost lepeného spoje. Je nutné dát si pozor, aby se páska nekontrolovaně nezachytila na několika místech najednou opětné odlepení pásy pravděpodobně nebude úspěšné a dojde k jejímu poškození.
 • Při instalaci na schody lepíme pásku asi 2 cm od hrany schodu. Při instalaci na dlážděné schody musíme nejdříve důkladně zarovnat a vyhladit spáry, nejlépe zatmelením.
 • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +10°C.