Bezpečnostní tabulky a normy ČSN ..... Vítejte !

Vítáme Vás na stránkách výrobce a dodavatele bezpečnostních tabulek a značek, norem ČSN, tiskopisů a evidenčních knih k zajištění požadavků předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

Rodinná firma TECHNOR Hradec Králové byla založena roku 1992 a již více než 20 let dodává své výrobky soukromým firmám, úřadům a dalším neziskovým organizacím v celé České republice. Naším cílem je uspokojit každého zákazníka širokou nabídkou produktů v příznivých cenách, vysokou kvalitou dodávaných výrobků i poskytovaných služeb a rychlým dodáním objednaného zboží.

Od 1.4.2018 jsme změnili právní formu podnikání z fyzické na právnickou osobu TECHNOR print, s.r.o., IČ: 06655327.

Bezpečnostní tabulky a značky

Internetový obchod | www.bezpecnostni-tabulky.cz

Bezpečnostní tabulky, značky a značení jsou nepostradatelnými ve vybavení každé firmy, úřadu, školy či nemocnice. Z pohledu BOZP a PO je použití bezpečnostních tabulek povinné v každé dílně, kanceláři nebo skladu. Bezpečnostní tabulky musí označovat všechna rizika na mechanických strojích nebo elektronických zařízeních   … číst celé

V nabídce našeho i-obchodu naleznete bezpečnostní tabulky, výstražné pásky a fotoluminiscenční (samosvítivé) značení v sortimentu více než 2500 položek. Zboží vyrábíme ze zahraničních samolepících fólií a plastů, které splňují a v mnoha případech převyšují předepsané kvalitativní vlastnosti. K tisku výstražných cedulek a štítků požíváme moderní velkoformátovou digitální technoclogii umožňující vysokou kvalitu tisku odolného vůči UV záření.

Technické normy ČSN

Internetový obchod | www.technicke-normy-csn.cz

Technická norma ČSN je odborně kvalifikovaný předpis stanovující parametry nebo vlastnosti materiálů, výrobků nebo pracovních postupů. Zpracováním parametrů umožňují technické normy čsn například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a nezastupitelně se tak podílejí na zlepšení hospodárnosti výroby i bezpečnosti výrobků a přispívají tak i k ochraně spotřebitele. Technické normy jsou důležité při specifikaci předmětu obchodní smlouvy nebo je může odkazovat státní autorita ve svých obecně závazných předpisech   … číst celé

Na našich stránkách jsme zpřístupnili kompletní seznam norem ČSN s měsíční aktualizací dat, ve kterém naleznete informace o platnosti norem, o vydání změn a oprav, anotace textů norem s náhledy jejich obsahu a informace o náhradách za normy již zrušené.

Technické normy ČSN dodáváme v tištěné podobě subjektům po celé ČR na základě pověření pro tisk norem ČSN a jejich distribuci vydaným Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Výrobním podnikům i firmám z oblasti služeb certifikovaným podle normy ČSN ISO 9000 jistě v jejich snaze o udržení kvality usnadní práci naše služba pravidelné aktualizace firemního fondu norem ČSN.